Rädda relationen med eft parterapi

Många komplicerade och struliga relationer har räddats med hjälp av olika former av terapi genom åren. Eft parterapi är en relativt ny metod jämfört med andra – den utvecklades i Kanada under 80-talet och finns idag även i Sverige, och tycks vara på framfart. Men vad är det egentligen och hur kan den rädda en trasslig relation?

Vad är eft parterapi?

EFT står för ”Emotionally Focused Therapy” och på svenska kallas metoden för Emotionellt Fokuserad parterapi (eller enbart eft parterapi). Metoden går ut på att man ska knyta an till varandra på ett känslomässigt plan på nytt – och det bland annat genom att lära sig att förstå varandra och kommunicera bättre.

Kommunikation är trots allt en grundsten i en fungerande och bra relation och det är viktigt att kunna uttrycka sig till sin partner, lika väl som att man måste kunna lyssna på och förstå den andra. I EFT får man, med hjälp och stöd från den aktuella terapeuten, hjälp att lokalisera det problem som finns, samt att man får lära sig att förstå sin partner bättre i olika situationer.

Några av sakerna man jobbar med i eft är:

  • Hitta konfliktmönster
  • Fundera över vilka beteenden uppstår i samband med konflikt
  • Vägledning för att förändra dessa beteenden

Metoden visar god statistik

Etf parterapi har visat sig vara en metod som många par med olika typer av problem väljer att prova på. Enligt studier tycks den dessutom vara effektiv – drygt 70% av paren som genomgått terapin har upplevt en långvarig förbättring. Främst verkar det handla just om att man hittar ett sätt att kommunicera bättre med varandra samt att man får en ökad förståelse för varandras beteenden och känslor. Det i sin tur leder till färre konflikter och större tillit och trygghet. 

Många onödiga bråk kan undvikas när man vet den egentligen orsaken till problemen och det enda sättet att egentligen ta sig dit är att just prata med varandra. Befinner man sig i en situation där förhållande känns hopplöst och kanske till och med på upphällningen kan eft parterapi vara värt att prova på.

Det är dock viktigt att man går in i det med ett öppet sinne och med en vilja av att saker och ting ska förändras till det bättre – annars blir det vårt att bryta negativa beteenden och mönster.