Hur artikelmarknadsföring kan hjälpa ditt företag

När det gäller artikelmarknadsföring finns det några viktiga saker att tänka på. Den första är att identifiera din målgrupp och dina målnischer. Därefter kan du skapa ett produktionsschema för artikelmarknadsföring som uppfyller dina behov.

Se en av de bästa webbplatserna om detta ämne för att se mer.

Du kan antingen publicera dina artiklar på ditt företags webbplats eller skicka in dem till inlämningstjänster som HubSpot. Förutom att producera artiklar bör du också föra en loggbok över dina skrivinsatser. Ju fler artiklar du producerar, desto bättre kommer de att göra nytta för ditt företag.

Som artikelmarknadsföring inte är en direkt metod för reklam kan den bidra till att öka intäkterna genom att driva trafik till din webbplats. När läsarna blir nyfikna på dina produkter eller tjänster kommer de ofta att köpa dem. Artikelmarknadsföring ökar också ditt varumärke och leder till dina konton i sociala medier. Marknadsundersökningar visar att människor föredrar att läsa skriftligt innehåll lika mycket som att titta på videor. Förutom att leda trafik till din webbplats kan artikelmarknadsföring bidra till att förbättra din kundservice och öka försäljningen. Om det görs på rätt sätt kan artikelmarknadsföring vara ett ovärderligt verktyg för ditt företag.

Att skriva regelbundet är viktigt i artikelmarknadsföring. Den genomsnittliga artikelmarknadsföraren skriver tjugo till trettio artiklar innan de ser någon nytta av sina ansträngningar. Vissa skribenter kommer att skriva tusentals innan de ser någon nytta. När du har skrivit ett hyfsat antal artiklar kan du börja återanvända dem för artikelmarknadsföring. Dessutom kräver artikelmarknadsföring att du brinner för dina produkter och din nisch. Dessutom måste du vara öppen och närvarande. Om du vill se några snabba framgångar kan artikelmarknadsföring hjälpa dig att nå dina mål.

Elementen i en bra kampanj för social marknadsföring

Målet med social marknadsföring är inte bara att sälja en produkt, utan att ändra ett beteende, oavsett om det är ett bra eller dåligt beteende. Målen för social marknadsföring sträcker sig från att få slut på barnmisshandel till att förebygga självmord och att övertyga människor om att inte skräpa ner. De kan med andra ord vara vad som helst. En bra kampanj för social marknadsföring omfattar flera olika element för att uppnå kampanjens mål. Nedan listas några av de faktorer som ingår i en bra kampanj för social marknadsföring.

Som en del av samhället förväxlas social marknadsföring ofta med kommersiell marknadsföring, som ofta har det motsatta målet. Vid kommersiell marknadsföring är målet att sälja en produkt eller tjänst och påverka konsumenterna. I social marknadsföring är målet att ändra beteende och skapa långsiktiga förändringar bland målgrupperna, vilket kanske inte innebär att man köper en produkt. I det här fallet kan marknadsföringsstrategin vara effektiv för att uppnå en social förändring.

En bra kampanj för social marknadsföring bör också stödjas av forskning. Det finns flera källor för att hitta forskning som stöder målen för social marknadsföring. Akademiska studier och publicerade rapporter kan vara användbara informationskällor, liksom statliga webbplatser. Vissa statliga myndigheter tillhandahåller också statistik, t.ex. om rökningstal och återvinningsstrategier, som kan införlivas i en övergripande kampanj. Förutom akademisk forskning bör kampanjer för social marknadsföring ta hänsyn till de fyra P:na, även kallade marknadsföringsmixen.