Konferensresor har förändrats genom åren och kraven från beställarledet har blivit allt tuffare. De möten som hålls av företagen skall vara i linje med varumärke och företagskultur, vilket innebär att konferenshotellen får vara beredda att anpassa sitt utbud efter varje kund. För de som vill kombinera professionella och interpersonella möten under sin konferensvistelse, har aktivitetsmenyn blivit allt viktigare! Många av de främsta anläggningarna har tagit fram ett större utbud aktiviteter i egen regi eller i samråd med ett partnerföretag som tar hand om denna del av upplevelsen.

Konferensaktiviteter kan vara utformade hur som helst och den stora efterfrågan har bidragit till att allt fler alternativ finns tillgängliga idag än för några år eller decennier sedan. Nu kan allt ifrån jakt och golf, till segling och meditation finnas med bland valbara aktiviteter under en konferens.

Förbered era konferenser noga

Även om bra aktiviteter och intressanta ämnen är faktorer som borde resultera i en lyckad konferensvistelse är det svårt att veta vad som funkat och inte. Under förberedelserna till en mötessammankomst är det viktigt med mätbara resultat och delmål som man hela tiden kan återgå till och se vad man kan förbättra. Det som fungerar bra vid ett tillfälle behöver inte innebära succé vid nästa möte, men det är en bra indikation på vad som går hem i en specifik grupp. Över tid kan ni som företag bygga upp en mötesform som är helt i linje med er verksamhet och som ger resultat ni söker.

Att utse en specifik person till konferens- och mötesansvarig är någonting som fungerat väl för ett antal företag. Över tid blir denna person en oerhört viktig resurs och ni kan få bättre utfall från de investeringar ni gör i form av teambildning och kommunikation.

Till och från konferenshotellet

Resan till en anläggning behöver inte ses som en ren transportsträcka! Den kan istället vara upptakten till två dagars intressant samvaro och härlig avkoppling. De skärgårdsanläggningar som finns tillgängligt både på östra och västra kusten kan erbjuda intressanta båtfärder från stan och ut till anläggningen. De konferenshotell som redan finns inne i stan kan ta fram en uppsjö havsrelaterade aktiviteter som gör att besökare får uppleva skärgården på ett roligt sätt som en del av vistelsen!

Se till att få ut så mycket som möjligt av er konferens och kom gärna tillbaks till denna webbplats för rekommendationer och tips! Vi tipsar om aktiviteter och anläggningar som kan få er konferensvistelse att bli någonting att minnas flera månader efter hemkomst.